#1 #2 #3 #4 #5 #6

Üdvözöljük a Mákvirágoknál

MAGYAR ÓVODA ÉS KISISKOLA – ORLANDO

Óvoda

Magyar nyelvű mondókák, mesék, körtáncok, énekek és sok más program a 3-6 éves gyermekek részére valódi magyar stílusú óvodai foglalkozások keretében.

Kisiskola

Magyar nyelvű szépírás és olvasás fejlesztése, valamint a magyar történelmi és földrajzi alapismeretek oktatása 6-10 éves tanulók számára.

Tanulmányi kirándulások

Tanulmányi kirándulásaink nemcsak sok-sok mókát, hanem értékes tanulási tapasztalatokat is biztosítanak a háttértudás és a magyar szókincs fejlesztésével.

Ismerkedjen meg az alapítóval

BUTALA VIKTÓRIA MAGYARORSZÁGRÓL

A szülőhazától 9000 kilométerre élni nem mindig egyszerű. De Butala Viktóriának volt egy álma. Két kislány anyukájaként szerette volna pótolni a kimaradó otthoni ovis élményeket mind a saját, mind a magyar közösség gyermekei és azok szülei számára egyaránt.

2014-ben megalapította befogadó, világnézetileg és politikailag semleges, non-profit szombati óvodáját Orlandoban. A 2015-16-os tanévtől kezdődően a Mákvirágok Óvoda megnőtt, és az elballagott óvodások a Mákvirágok Kisiskolában folytathatják tanulmányaikat.

Viki hihetetlen energiája, lelkesedése és önzetlen odaadása szárnyakat ad a Mákvirágok Magyar Óvodának és Kisiskolának. Hétről hétre új élmények gazdagítják a magyar gyökerekkel rendelkező orlandoi és közép-floridai gyermekek életét, ízelítőt adva egy igazi, hamisítatlan magyar óvoda hangulatából.

 

Küldetésünk

MIK A CÉLJAINK

A Mákvirágok Magyar Óvoda és Kisiskola az elkövetkező generációk magyarságtudatának erősítése, anyanyelvi kultúránk és hagyományaink megőrzése céljából jött létre. Programjaink a 3-10 éves gyermekek számára kerültek összeállításra lehetőséget adva a magyar nyelv gyakorlására, és a magyar kultúra, történelem és földrajzi alapismeretek játékos körülmények között történő elsajátítására. Ezen felül intézményünk helyet és lehetőséget kínál az itt élő magyar családok között új barátságok építésére, régebbiek elmélyítésére.
A rendezvényeink többek között kulturális eseményeket, táborokat, néptáncot, éneket és szórakoztató játékokat is magukba foglalnak.
A Mákvirágok Magyar Óvoda és Kisiskola alapító vezetője rendszeresen továbbképzéseken vesz részt, mint például a Pannon Egyetem által a külföldön magyar nyelven oktató tanároknak szervezett szakmai képzése. Diákjaink különböző, magyarországi iskoláknak készített munkafüzeteket és tankönyveket használnak.

ÉRTÉKEINK:

Közösség
Alapja az a meggyőződés, hogy a fiatalok a legjobban egymástól tanulnak. Ez az iskola az együttműködésre és saját közösségük építésére ösztönzi diákjait.

Elkötelezettség
Iskolánk elvárja a diákok családjaitól, hogy aktívan részt vegyenek a magyar közösség életében. Ezek a tevékenységek Magyarországhoz, a magyar kultúrához és hagyományokhoz kapcsolódnak.

Felelősség
Azzal, hogy a gyermekek különböző korúak, a diákok családjai megtanulnak felelősséget vállalni a fiatalabb generációkért, így adva át nekik büszkén a magyar örökséget.

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Programjaink

MIVEL FOGLALKOZUNK

A Mákvirágok Óvoda foglalkozásain nagy hangsúlyt fektetünk dalok, dalos gyermekjátékok megismertetésére, valamint gyermekversek és mesék hallgatására és eljátszására. Emellett a magyar kiejtést fejlesztő mondókákat és gyakorlatokat is beépítünk a napirendbe.

A kisiskolásoknál a szépíráson, olvasáson van a hangsúly. Erre az alapra építkezve egészül ki a tananyag nyelvtani, irodalmi, történelmi alapismeretekkel valamint Magyarország és a Kárpát-medence földrajzának megismerésével.

Minden alkalommal egy témakör köré építjük fel a négy órás tanítási napot, követve a természeti változásokat, valamint jeles napjainkat. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar hagyományokat megismertessük és megszerettessük a gyerekekkel (pl. Márton nap, Mikulás, Farsang).

Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes kiejtésre és a szókincs bővítésére. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek továbbra is szeressék és szívesen használják a magyar nyelvet nem csak otthon, hanem egymás között is.

A magyar gyerekjátékokat a mesemondás hagyománya szövi át. A csoportjátékokat gyakran a magyar történelmet tükröző népdalokkal kombináljuk. Más játékok hasonlítanak az Amerikai Egyesült Államokban játszott játékokra, mint például az ugróiskola.

Sok más magyar gyerekjáték a hagyományos népi énekre és költészetre épül. A versek gyakran felidézik a magyar történelem eseményeit. Más verseket a veszélyes vagy kártékony állatok, például farkasok vagy gabonát dézsmáló madarak elriasztására használják. Ezek a versek és dalok gyakran kísérik tánccal a játékokat.

Az általunk játszott hagyományos magyar játékok szórakoztató módon segítik a gyerekeket a magyar nyelv elsajátításában.

Ahhoz, hogy egészséges, boldog és kreatív fiatalokká, majd később egészséges, boldog és kreatív felnőttekké váljanak, a Mákvirágok Magyar Óvoda és Kisiskolában a gyerekek ismétlésen alapuló feladatok végzésével rengeteg tapasztalatot szereznek a kognitív fejlődés (gondolkodás), az érzelmi fejlődés (érzés), a szociális fejlődés (vonatkoztatás) és a szenzomotoros fejlődés (koordináció) területein.

A kézműves foglalkozásaink végtelen lehetőséget kínálnak diákjainknak az alkotás közbeni tanulásra. Minden egyes projektünk magyar vonatkozású.
Kiemelt célunk a kézműves foglalkozásokon keresztül is a magyar néphagyomány őrzése, a kultúránk átadása.

dance_800x506

Az iskolánk egyik küldetése, hogy gazdagítsuk a gyermekek életét a magyar kultúra, a tánc, a zene és a folklór bemutatásával, ezáltal megőrizzük és továbbadjuk a magyar örökséget. Diákjaink az év során több alkalommal is fellépnek különböző közösségi eseményeken.

A gyerekek egy vidám, barátságos és megnyerő környezetben osztoznak a magyar táncban és zenében lelt örömükben.

sport_800x506

A sport nagyon fontos része a foglalkozásainknak. Rengeteg mozgásos játékot és tornagyakorlatot is beépítünk napirendünkbe. Szórakoztató és kihívásokkal teli, ám egyéni képességeiket nem meghaladó tevékenységekbe vonjuk be a gyerekeket. Tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik élvezik a fizikai aktivitást, felnőttkorukban is aktívak lesznek. A jó erőnlét javíthatja az önbecsülést, segít fenntartani az egészséges testsúlyt, és csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát.

Minden sportgyakorlatunk készség- és koordináció fejlesztő. Célunk a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek, térbeli tájékozódásának és érzelmi életének, akaratának fejlesztése játékos formában.

 

Ajánlások

RÓLUNK MONDTÁK

CSATLAKOZZON HOZZÁNK

Képgaléria

ÍZELÍTŐ ÉLETÜNKBŐL

 

További fotókat itt talál

Blog

MINDENNAPJAINK

Kapcsolat

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK TELEFONÁLJON VAGY ÍRJON ÜZENETET

Telefon: 407-715-4017

Email: makviragokorlando@gmail.com

     

    Térkép